”Serdecznie dziękujemy za wyjątkowe relacje biznesowe, a przede wszystkim za okazane wsparcie w realizacji działań IR Benefit Systems oraz przyjazną atmosferę kontaktów zawodowych”

Tomasz Józefacki, prezes Benefit Systems S.A.

CASE STUDY:
PR na bieżni, czyli promowanie
Benefit Systems

W 2012 roku rynek kapitałowy niewiele wiedział o Benefit Systems. Inwestorzy nie znali modelu biznesowego, perspektyw i szans na rozwój Spółki. Ówczesna kapitalizacja nie odzwierciedlała rzeczywistej wartości Benefit Systems.

Sytuacja wyjściowa

W momencie rozpoczęcia współpracy z MakMedią, Benefit System był dla szerokiego grona inwestorów spółką anonimową. Uczestnicy rynku kapitałowego nie znali albo nie rozumieli equity story Spółki. Głównym zadaniem powierzonym MakMedii było wyjaśnienie oraz promocja przekazu inwestycyjnego będącego jednym z filarów budowania wartości Benefit System.

Podjęte działania

• Przeprowadzenie audytu wizerunkowego wśród mediów i instytucji finansowych
• Opracowanie nowej strategii komunikacji
• Budowa wraz ze Spółką atrakcyjnego i klarownego equity story
• Organizacja kwartalnych konferencji wynikowych
• Organizacja spotkań indywidualnych z mediami i inwestorami instytucjonalnymi
• Zarządzanie i prowadzenie komunikacji kryzysowej
• Organizacja konferencji prasowych
• Stałe wsparcie działu IR Spółki
• Wsparcie komunikacyjne inwestycji w Callypso

Efekty

  • Diament Forbes 2012 i Giełdowa Spółka Roku 2012
  • 6 miejsce w rankingu „najlepsze giełdowe relacje z rynkiem”
  • 14 TFI i OFE w akcjonariacie, 4 rekomendacje biur maklerskich
  • Ponad 120-proc. wzrost kursu latach 2012-2014