NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Ailleron finalizuje transakcję sprzedaży Software Mind z Enterprise Investors i rozpoczyna budowę wiodącej grupy na polskim rynku software house’ów

Ailleron, czołowy polski dostawca nowoczesnych produktów i usług technologicznych, podpisał z Polish Enterprise Fund VIII, funduszem private equity zarządzanym przez Enterprise Investors (EI) finalną umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind. Cały segment usługowy działalności Ailleron – Enterprise Services został przeniesiony do spółki Software Mind. Wartość wydzielonej części biznesu wyceniono na 150 mln zł (221 mln po wniesieniu środków). Enterprise Investors odkupił od Ailleron 26,7% akcji Software Mind za 40 mln zł i dokapitalizował spółkę kwotą 71 mln zł, co sumarycznie daje 50,2% udziału funduszu w kapitale zakładowym spółki.

Ailleron wspólnie z Enterprise Investors ma dostęp do kapitału, który umożliwi przejęcia o wartości na poziomie 200 mln zł.

- Naszą ambicją i celem długoterminowym jest zbudowanie wraz z EI wiodącej grupy na polskim rynku software house’ów o globalnym zasięgu, która będzie liderem w wybranych specjalizacjach – sektorowych i technologicznych - oraz osiągnięcie kilkukrotnie większej skali działalności. Pozyskany w Software Mind kapitał chcemy przeznaczyć na rozwój organiczny i akwizycje. Interesują nas podmioty zarówno krajowe jak i zagraniczne, które uzupełnią naszą ofertę, a także poszerzą geograficznie nasz obszar działania. Mamy już pierwsze efekty przyjętej strategii - podpisana przedwstępna umowa nabycia udziałów w spółce ValueLogic z Wrocławia, która również jest na etapie finalizacji. Mamy rozpoczęte zaawansowane rozmowy z kilkoma podmiotami, tak więc realizacja naszych planów nabiera tempa, co pozwala z optymizmem patrzeć na nasze plany rozwojowe - powiedział – Grzegorz Młynarczyk prezes Software Mind/ wiceprezes Ailleron.

Software Mind dostarcza kompleksowe rozwiązania informatyczne dla klientów z całego świata, wśród których są zarówno renomowane firmy z branży finansowej, telekomunikacyjnej i technologicznej jak również błyskawicznie rosnące „jednorożce” z Doliny Krzemowej. Spółka nawiązuje długoterminowe partnerstwa z klientami, pomagając im skalować dynamicznie rozwijające się biznesy. Ma bogate doświadczenie we wspieraniu cyfrowej transformacji firm na całym świecie, łącząc się z wewnętrznymi zespołami badawczo-rozwojowymi oraz pracując nad rozwojem produktów i nowymi kanałami komunikacji z końcowymi klientami. W ramach swojej strategii Software Mind skupia się na budowie wysoko skalowalnych rozwiązań chmurowych oraz automatyzacji procesów z wykorzystaniem uczenia maszynowego i elementów sztucznej inteligencji. Zakres usług pokrywa całe spektrum potrzeb klientów chcących przetransformować swoje organizacje i sposób oferowania produktów do nowoczesnych kanałów elektronicznych.

Ailleron będzie nadal sprawował kontrolę nad działalnością operacyjną Software Mind, zachowując prawo powoływania prezesa zarządu, większości składu zarządu spółki jak również będzie uprawniony do powoływania 2 z 5 członków rady nadzorczej.

Celem działań podjętych przez Grupę Ailleron jest dalszy rozwój części usługowej  i produktowej jako dwóch niezależnie działających podmiotów z jasno zdefiniowanymi, indywidualnymi strategiami działania. Pod marką Ailleron będzie rozwijany obszar działalności o charakterze produktowym działający obecnie w ramach dywizji FinTech. Natomiast w Software Mind zostanie skupiona działalność o charakterze usługowym świadczona obecnie w ramach dywizji Enterprise Services. Ailleron w segmencie FinTech dostarcza m.in. systemy bankowości internetowej i mobilnej, a także zdalne kanały obsługi klientów z wykorzystaniem videokomunikacji oferujące najnowsze technologie i najlepsze rozwiązania wspierające sprzedaż produktów finansowych - bankowych, ubezpieczeniowych i leasingowych.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowej i Wschodniej. Swoją działalność rozpoczęła w 1990 roku i od tego czasu utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze EI zainwestowały 2 miliardy EUR w 146 spółek działających w różnych sektorach gospodarki oraz zakończyły inwestycje w 134 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,1 miliarda EUR. Do tej pory zarządzane przez Enterprise Investors fundusze zainwestowały 112,5 mln EUR w 17 spółek z branży IT, takich jak m.in. AVG Technologies, BLStream czy intive.

Zobacz inne aktualności