NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Biomed Lublin konsekwentnie realizuje strategię

Rok 2021 to dla lubelskiej spółki okres wdrażania projektów strategicznych. Biomed Lublin koncentruje się na dalszej ekspansji produktów BCG na rynkach światowych, czego efektem jest zaawansowany proces rejestracji w Niemczech i Szwajcarii oraz rozmowy z dystrybutorami w innych krajach. Spółka finalizuje przetarg na wybór głównego wykonawcy Centrum Badawczo-Rozwojowego i w najbliższym czasie rozpocznie przygotowanie projektu budowlanego dotyczącego zakładu produkcyjnego ONKO BCG. Jednocześnie Spółka. Jednocześnie oczekuje wyników prowadzonych przez SPSK 1 w Lublinie niekomercyjnych badań klinicznych leku z osocza na COVID-19. 

 

W I kw. 2021 r. lubelska spółka biotechnologiczna wypracowała 5,6 mln zł przychodów co przełożyło się na EBITDA na poziomie blisko 0,7 mln zł. Na poziomie operacyjnym i netto Biomed Lublin ze względu za odpisy amortyzacyjne w wysokość 1,5 mln zł odnotował odpowiednio 0.8 mln i 1.2 mln zł straty.
- Wyniki za I kw. 2021 r. pomimo, że są niższe niż w I kw. 2020, są zgodne z naszymi wewnętrznymi założeniami.  Początek roku pod względem wyników zazwyczaj jest słabszy. Obserwujemy to co roku. Spadek głównych parametrów operacyjnych wynikał m.in. z przesunięcia produkcji niektórych produktów na kolejne okresy oraz konieczności zarządzania turbulencjami w łańcuchach dostaw w okresie naznaczonym trzecią falą pandemii koronawirusa. Przesunięcia te istotnie powiększą wynik Spółki w kolejnych kwartałach. Generalnie należy spodziewać się, że tzw. fazowanie wyników w poszczególnych kwartałach 2021 będzie w związku z pandemią wyglądało nieco inaczej, niż w latach ubiegłych. W tak nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej dla przedsiębiorstw jednym z głównych zadań jest dbałość o płynność finansową, a tę w Biomed Lublin mamy pod kontrolą - mówi Piotr Fic, p.o. prezesa Biomed Lublin. S.A.

Koniec ubiegłego i początek bieżącego roku obfitował w decyzje, które zaowocowały szeregiem inicjatyw mających strategiczne znacznie dla przyszłości Biomedu. - Spółka realizuje działania związane z optymalizacją struktury finansowania kluczowych projektów rozwojowych, polegające na zmianie pożyczek na kapitał. Z sukcesem zakończyliśmy proces pozyskania kapitału 21 mln zł niezbędnych do realizacji kluczowej inwestycji - Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) produktów BCG. Na ten moment realizacja CBR przebiega zgodnie z harmonogramem. W czerwcu planujemy podpisane umowy z wybranym w przetargu generalnym wykonawcą. Liczymy, że na przełomie 2023 i 2024 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie już realizować swoją agendę B+R. Złożyliśmy również wniosek o dotację unijną na budowę zakładu produkcyjnego Onko BCG. Jesteśmy na etapie wyboru optymalnej struktury finansowania tej inwestycji, gdyż niezależnie od wyniku konkursu jesteśmy zdecydowani realizować ten projekt. No i oczywiście czekamy na wyniki niekomercyjnych badań klinicznych, za które w ramach konsorcjum powołanego do realizacji projektu Immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 odpowiada SPSK 1 w Lublinie - wyjaśnia Jakub Winkler, członek zarządu Biomed Lublin S.A. ds. organizacyjnoprawnych.

Spółka z optymizmem patrzy na kolejne kwartały w kontekście komercjalizacji swoich flagowych produktów. – Trzecia fala pandemii wygasła, co sprzyja powrotowi rynków do normalności. Otrzymujemy pozytywne informacje o przebiegu rejestracji produktów Onko BCG w Szwajcarii i Niemczech. Cały czas intensywnie prowadzimy poszukiwania nowych rynków zbytu. Jesteśmy na różnych etapach zaawansowania rozmów o współpracy z kilkudziesięcioma potencjalnymi partnerami dystrybucyjnymi na wielu rynkach zagranicznych. To wszystko zaowocuje przyszłymi sprzedażami m.in. z nowej linii produkcyjnej Onko BCG - podkreśla Piotr Fic.

Zobacz inne aktualności