NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

W Q1 Krynicki Recykling ponad czterokrotnie zwiększył zysk rok do roku

Grupa Krynicki Recykling kontynuuje dynamiczny wzrost wyników finansowych. W pierwszym kwartale wypracowała 8,7 mln zł netto, co stanowi 73 proc. zysku netto osiągniętego w całym ubiegłym roku

 

W 1 kw. 2021 r. Grupa Krynicki Recykling miała ponad 30,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o ok. 24,6  proc. więcej niż w roku poprzednim. Znacznie szybciej niż przychody rosły jednak zyski spółki. W porównaniu z 1 kw. 2020 r. zysk operacyjny zwiększył się o 339 proc. do niemal 11 mln zł, zysk netto o 314 proc. do 8,7 mln zł, EBITDA zaś o 152 proc. do 14,7 mln zł. To kolejny kwartał, w którym Krynicki Recykling bije rekordy rentowności.

- Na wyniki w pierwszych trzech miesiącach roku miały wpływ procesy wdrożone jeszcze w drugiej połowie ubiegłego roku. W raportowanym kwartale widać w pełni ich efekty – nieobciążone żadnymi zdarzeniami jednorazowymi – mówi Adam Krynicki, prezes Krynicki Recykling. - Przede wszystkim uzyskaliśmy znaczne oszczędności na kosztach surowca, energii i logistyki. Jednocześnie udało nam się dość szybko zneutralizować problem dysproporcji w popycie na szkło bezbarwne i kolorowe, bilansując kolorystykę sprzedaży, m.in. poprzez pozyskanie nowych odbiorców zagranicznych. Dzięki przeprowadzeniu prac rozwojowych w zakładzie w Pełkiniach poprawiliśmy tam znacznie konwersję surowca na produkt – wymienia Adam Krynicki.

 

Otoczenie rynkowe również sprzyja rozwojowi spółki. Zwiększa się świadomość ekologiczna społeczeństwa, implementowane są też ustawodawstwo i prorecyklingowa polityka Unii Europejskiej. Do końca roku ma wejść w życie ustawa o tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która będzie nakładała na podmioty wprowadzające opakowania szklane do obiegu obowiązek uiszczania opłaty za pokrycie ich zbiórki i recyklingu.

 

- To może być dla całego rynku rewolucyjna zmiana, która nie tylko ukróci szarą strefę DPR (dokumentów potwierdzających recykling), ale również zasili finansowo podmioty w całym łańcuchu recyklingu - komentuje Adam Krynicki. 

 

Rekordowy rok 2020 i dobre perspektywy na kolejne lata pozwoliły zarządowi Krynicki Recykling na zarekomendowanie wypłaty 1,35 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r. oraz kapitału zapasowego. Uchwała została już zatwierdzona przez WZA. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 czerwca, a dniem jej wypłaty 17 czerwca 2021 roku. Przypomnijmy jednak, że 0,15 zł na akcję zostało już wypłacone akcjonariuszom w postaci zaliczki.

Zobacz inne aktualności