NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Rentowny kwartał Grupy TORPOL. Spółka gotowa na rozbudowę portfela zamówień

W I kw. 2021 r. jeden z czołowych podmiotów na rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce odnotował 6,5 mln zł (- 8,8 % rdr) skonsolidowanego zysku netto. Przychody ze sprzedaży Grupy TORPOL wyniosły 219 mln zł ( -11,8% rdr), natomiast zysk operacyjny 8,8 mln zł (-12,1% rdr). Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i płynnościowej, o czym świadczą: rekordowy poziom pozycji gotówkowej 476,3 mln zł (wobec 404,9 mln zł na początku 2021 roku) oraz brak długu netto. Na koniec marca br. portfel zleceń Grupy Kapitałowej TORPOL wyniósł ok. 1,42 mld zł.

- Zaprezentowane wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pomimo obiektywnie wymagających warunków do prowadzenia biznesu - pierwszy kwartał był okresem, w którym gospodarka zmagała się
z trzecią falą koronawirusa, TORPOL zachował ciągłość operacyjną, a także zanotował wzrost rentowności. Na koniec marca 2021 r. średnia marża brutto z portfela kontraktów Grupy za ostatnie 12 miesięcy roku istotnie wzrosła i wyniosła 7,25%, wobec ponad 5,0% odnotowanych na koniec marca ubiegłego roku. To głównie efekt ukończenia i rozliczenia większości projektów pozyskanych w trudnym okresie luki inwestycyjnej, w latach 2016-2017, z rentownością wyższą niż zakładano
– wyjaśnia Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

Na dzień publikacji raportu długoterminowa, średnia rentowność brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się w przedziale 6,5-7%.

TORPOL jest gotowy na rozbudowę portfela zamówień. – Obecnie skupiamy się na aktywnym uczestnictwie w podstępowaniach przetargowych i budowie backlogu. Na dziś portfel zleceń, bez udziału konsorcjantów, kształtuje się na poziomie 1,42 mld zł netto, zapewniając prowadzenie prac do 2022 roku włącznie.
Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji dużych, złożonych, wielobranżowych nowych projektów. Posiadamy bardzo dobrze przygotowaną i sprawdzoną w realizacjach kadrą inżynierską wyposażoną w odpowiedni park maszynowy oraz zespół wsparcia organizacyjno-technicznego, oraz bardzo mocną pozycję finansową zarówno płynnościowo, jak również pod kątem limitów gwarancyjnych. Czekamy na uruchomieniu, po II kwartale, zdecydowanie większej ilości postępowań ze strony PKP PLK. Jest to potrzebne nie tylko Torpolowi, ale też całemu rynkowi wykonawców oraz dostawców podkreśla prezes Grzegorz Grabowski.

Spółka zamierza wypłacić rekordową dywidendę. Zarząd spółki zarekomendował aby z zysku za 2020 r. akcjonariusze otrzymali 35,14 mln zł (jest to ok. 75% wypracowanego zysku), co oznacza 1,53 zł na akcję (stopa dywidendy powyżej 10%). Dzień dywidendy zaproponowano na
30 czerwca 2021 roku, a jej wypłaty na 30 lipca 2021 roku. – 2020 rok był rekordowy pod względem wypracowanego zysku, ponadto aktualna sytuacja płynnościowa Spółki pozwoliła Zarządowi zarekomendować tak atrakcyjny dla inwestorów poziom dywidendy, wyrażający uznania za ich stabilne zaangażowanie, zaufanie dla działań spółki – dodał prezes Grabowski.

W I kw. 2021 roku n a poziomie jednostkowym TORPOL S.A. wypracował 204,4 mln przychodów ze sprzedaży, EBIT jednostki wyniósł 8,8 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 6,7 mln zł.

 

Zobacz inne aktualności