NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Grupa FERRUM potwierdza stabilność biznesu i zwiększa sprzedaż

Po III kwartałach 2020 r. krajowy lider w produkcji rur do przesyłu mediów wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej wypracował   408.841 tys. zł skonsolidowanych przychodów (wzrost ok. 13 proc. r/r) – wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych przez Spółkę. Motorem napędowym wzrostu były m.in. większe wolumeny sprzedaży
w kluczowych dla GK FERRUM obszarach produktowych – m.in. rur spiralnie spawanych.

Po 9 miesiącach 2020 roku zysk ze sprzedaży Grupy FERRUM wyniósł ok. 6.825 tys. zł (wzrost ok.  23,5 proc r/r), natomiast skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie ok. 6.062 tys. zł.

- Mimo bezsprzecznie wymagających warunków rynkowych za 9 m-cy 2020 r. prezentujemy wzrosty na poziomie sprzedaży w stosunku do 9 m-cy 2019 r. To potwierdzenie słuszności obranego kierunku rozwoju Grupy Kapitałowej FERRUM oraz dojrzałości organizacji, sprawnie dostosowującej się do nowych realiów. Postawienie na dywersyfikację oferty, nowa linia do produkcji rur spiralnie spawanych oraz udział w projektach o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju przynoszą wymierne rezultaty – spółka utrzymuje ciągłość produkcji, sukcesywnie zwiększając sprzedaż. Zaprezentowane wyniki zostały wypracowane w okresie pandemii - czasie, w którym musieliśmy zmienić organizację pracy, dostosowując ją do restrykcji nowych reżimów sanitarnych  – podkreśla Krzysztof Kasprzycki, prezes FERRUM S.A.

Po III kw. 2020 r. Grupa odnotowała stratę netto w wysokości ok. 3.729 tys. zł, wynikającą m.in. z kosztów finansowania zewnętrznego i wyceny memoriałowej zobowiązań walutowych jednostki dominującej - FERRUM S.A.

Jednostkowe przychody za sprzedaży FERRUM S.A. po III kw. 2020 r. wyniosły ok. 332.040 tys. zł (wzrost ok. 7 proc. r/r). W analizowanym okresie Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 1.357 tys. zł oraz odnotowała stratę netto w wysokości ok. 7.002 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za 9 m-cy 2020 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości 30 listopada 2020 r.

notowania FERRUM:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu FERRUM na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności