NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Pekabex wrzuca wyższy bieg

Lider nowoczesnego budownictwa systemowego nie zwalnia tempa i po historycznych wynikach wypracowanych w ubiegłym roku notuje kolejne rekordy. Skonsolidowany zysk operacyjny  oraz  netto wyniosły na koniec marca 2021 odpowiednio 19 mln zł i 14 mln zł, co stanowi odpowiednio wzrost (r/r) o 22,7 % i 7,83 % i jest najwyższym wynikiem odnotowanym w I kwartale. Spółka utrzymuje bardzo wysoki portfel zamówień, który na dzień 30 marca 2021 roku wyniósł 913 mln zł.

 

W pierwszym kwartale 2021 r. EBIDTA Grupy wyniosła 28,8 mln zł (wzrost 27,8% r/r), natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 246,2 mln zł (spadek 0,75 % r/r). Marżowość w I kwartale była wyższa niż w porównywalnym okresie roku 2020 w każdym z segmentów działalności Grupy.

 

W I kw. 2021 r. wielkość produkcji w zakładach Grupy osiągnęła bardzo wysoki poziom 56 737,3 tys. m3 była i była wyższa o blisko 11 000 tys. m3 w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku.

 

 - Ubiegły, rekordowy rok nie wyczerpał potencjału Grupy. Znalazło to odzwierciedlenie w zaprezentowanych wynikach za pierwszy kwartał. W minionym kwartale, naznaczonym trzecią falą pandemii koronawirusa, konsekwentnie realizowaliśmy postawione zadania biznesowe, efektywnie wykorzystując posiadane przewagi konkurencyjne w każdym segmencie prowadzonej działalności: produkcji prefabrykatów, generalnego wykonawstwa oraz działalności deweloperskiej. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wykorzystania koniunktury na rynku mieszkaniowym oraz budowlanym,  gdzie jeszcze w tym roku spodziewamy się wzrostu inwestycji. Naszym celem, jest sukcesywny wzrost i osiągniecie pozycji istotnego gracza na europejskim rynku produkcji prefabrykatów. W minionym kwartale wykonaliśmy istotny krok w tym kierunku  – podkreśla Beata Żaczek, wiceprezes Pekabeksu

 

W kwietniu br. Zarząd  Spółki rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,34 zł za akcję.

 

Zobacz inne aktualności