NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Rekordowe wyniki Grupy ERBUD w 2020 roku

50,5 mln zł zysku netto, czyli o ponad 51 proc. więcej niż w 2019 roku, wypracowała jedna
z czołowych grup budowlanych w kraju – ERBUD. To najlepszy wynik w historii Grupy.
W największym stopniu przyczyniła się do tego spółka ONDE (d. PBDI), osiągając w 2020 r. zysk netto za okres obrotowy na poziomie 32,8 mln zł (+139,5 proc.).  

W 2020 roku Grupa ERBUD miała 2,228 mld zł przychodów, czyli nieco mniej (-3,7 proc.) niż w roku poprzednim. Największy wpływ na taki wynik miał spadek sprzedaży (-28,8 proc.) w segmencie kubaturowym w Polsce. W znacznej mierze został on zrekompensowany wzrostami za granicą (+91 proc.) czy przychodami ONDE – krajowego lidera w budownictwie OZE, które zwiększyły się w ciągu roku o ponad 54 proc. do poziomu 586,3 mln zł.

- Jeśli chodzi o nasze przychody, to warto spojrzeć na nie z perspektywy czwartego kwartału. Rosły one w tym okresie w Polsce i za granicą w dobrym tempie – odpowiednio +19 proc. r/r i +25% r/r – podkreśla Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u. – Nasz backlog na koniec 2020 r. pozwala optymistyczne oceniać perspektywy, jeśli chodzi o sprzedaż w najbliższym czasie – dodaje Dariusz Grzeszczak.

Liczba kontraktów podpisanych w Grupie w 2020 r. wyniosła 231 i opiewała na kwotę ok. 2,500 mld zł. Portfel zamówień Grupy ERBUD na koniec 2020 r. wart był ok. 2,555 mld zł, czyli o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Największy wzrost (+65% r/r) nastąpił w przypadku backlogu ONDE, który na koniec roku wynosił 1,075 mld zł.

Trudne warunki rynkowe nie przeszkodziły ERBUD-owi znacznie poprawić marżowość na wszystkich poziomach rachunku. Skonsolidowany zysk brutto wrósł o 32 proc., EBIT o 21 proc., a zysk netto aż
o 44 proc.

- Tak imponująca poprawa naszej rentowności to przede wszystkim efekt zmiany struktury sprzedaży. Zgodnie z naszą strategią zmniejszamy ekspozycję w najbardziej konkurencyjnych i nisko rentownych obszarach, a skupiamy się na projektach w przemyśle oraz, przez ONDE, w OZE – czyli tam, gdzie mamy unikatowe kompetencje i możemy wypracować wyższe marże – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak.

W segmencie przemysłowym w kraju EBIT wrósł o 88 proc. w stosunku do 2019 r.

W 2020 roku znaczną poprawę widać również w sytuacji bilansowej i płynnościowej budowlanej grupy. ERBUD wypracował tym okresie 304 mln zł przepływów z działalności operacyjnej, co pozwoliło spłacić ok. 133 mln zł zadłużenia. W kasie spółki na koniec roku było 346 mln zł gotówki, co oznacza, że nie posiada ona obecnie długu netto.

W ubiegłym roku trwały jednocześnie prace związane z wejściem ERBUD-u w nowy segment działalności, czyli produkcję i sprzedaż modułów drewnianych do budowy dużych obiektów komercyjnych i publicznych.  Będą one oferowane w szczególności na rynku niemieckim, gdzie ERBUD obecny jest od lat i ma tam silną pozycję.

- To właściwie nieużywana w Polsce, a coraz popularniejsza w Europie technika budowy, która ma praktycznie same zalety: jest ekologiczna, ekonomiczna i pozwala na elastyczne remodelowanie czy przenoszenie tych obiektów – tłumaczy Radosław Górski, członek zarządu ERBUD-u, odpowiedzialny za rozwój nowego obszaru działalności.

Nowy segment ma przynosić Grupie ERBUD docelowo około 1,5 mld zł przychodów rocznie i wiąże się z nakładami inwestycyjnymi rzędu 80-100 mln zł potrzebnymi głównie do zbudowania fabryki
i wyposażenia ich w supernowoczesne, zrobotyzowane linie produkcyjne.

ERBUD rozważa obecnie, w jaki sposób finansować tę inwestycję. Możliwe jest przeprowadzenie transakcji finansowania dłużnego, pozyskanie inwestora dla ONDE lub przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji ONDE (przy założeniu utrzymania kontroli ERBUD-u nad ONDE).

- Uważamy, że poziom rozwoju, jaki osiągnęło ONDE, oraz doskonałe perspektywy rynkowe związane z europejską rewolucją w OZE to mocne argumenty dla szerokiej grupy inwestorów. Jednak ponieważ ONDE to „perła w koronie” Grupy ERBUD, bierzemy pod uwagę jedynie sprzedaż relatywnie niewielkiego pakietu akcji, aby zachować pełną kontrolę nad spółką – mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD‑u.

ONDE jest krajowym liderem w segmencie budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej (OZE)
w Polsce w szczególności farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Spółka była i jest obecnie zaangażowana w budowę instalacji farm wiatrowych o łącznej mocy 2456 MW. W segmencie farm fotowoltaicznych ONDE łącznie zbudowała i jest w trakcie budowy instalacji o mocy 185 MW. Przychody w segmencie budownictwa dla OZE w 2020 r. stanowiły 82% przychodów ze sprzedaży dóbr i usług ONDE.

Część środków ze sprzedaży akcji ONDE, jeśli do niej dojdzie, zostanie przeznaczona nie tylko
na uruchomienie produkcji modułów, ale również na rozwój działalności serwisowej za granicą przez akwizycje.

Zobacz inne aktualności