NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

ZM „ROPCZYCE” S.A. konsekwentna realizacja strategii przynosi efekty

Grupa Kapitałowa producenta materiałów ogniotrwałych ma za sobą udany pierwszy kwartał roku. Skonsolidowany zysk netto „Ropczyc” osiągnął poziom 6,8 mln zł i był o ponad 50 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 8,2 mln zł (wzrost 114 proc. r/r), natomiast przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 79,5 mln zł (wzrost 0,4 proc. r/r). Spółka istotnie zwiększyła efektywność: w minionym kwartale marża brutto wyniosła 28,3 proc. wobec 18 proc.  w I kw. 2020 r.

 - Pierwszy kwartał 2021 r. możemy zaliczyć do udanych. Różnorodna oferta, stabilne podstawy biznesu oraz ugruntowana pozycja rynkowa przyczyniły się do wypracowania bardzo dobrych wyników, pomimo wysokiej skali niepewności oraz braku stabilności otoczenia rynkowego. Uzyskane wyniki stanowią również niepodważalny dowód na dojrzałość i efektywność działalności naszej organizacji, w której od wielu lat kluczową rolę ogrywa jej wielowymiarowa dywersyfikacja. Istotny wpływ na wyniki Spółki ma również realizowany program motywacyjny dla kluczowej kadry przedsiębiorstwa oraz konsekwentne działania w zakresie optymalizacji kosztów i lepszego gospodarowania majątkiem. Z umiarkowanym optymizmem podchodzimy do kolejnych miesięcy. Wyniki minionych kwartałów pokazały, że mimo wciąż panującej na rynku niepewności mamy wszelkie argumenty za tym, aby skutecznie prowadzić nasz biznes. Inwestycje we własne Centrum Badawczo-Rozwojowe przynoszą wymierne efekty a oferowane przez nas usługi projektowe i inżynieringowe znacznie poprawiają naszą konkurencyjność   – podkreśla Józef Siwiec, prezes ZM „ROPCZYCE”.

Początek 2021 roku był okresem zdecydowanej odbudowy sprzedaży dla przemysłu cementowo – wapienniczego. W analizowanym okresie „Ropczyce” odnotowały w tym segmencie przychody na poziomie 24,2 mln zł ( + 45 proc. r/r). Motorem napędowym wzrostów była sprzedaż zagraniczna, wynikająca z realizacji dostaw m.in. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Mołdawii czy Niemiec. Na uwagę zasługują pierwsze kontrakty w Azerbejdżanie oraz Rumunii, a także zainicjowanie dostaw na rynek Stanów Zjednoczonych.

W ujęciu branżowym, podobnie jak w poprzednich kwartałach, czołowym konsumentem materiałów wytwarzanych przez Spółkę było  hutnictwo żelaza i stali z realizacją przychodów na poziomie 33,1 mln zł (42 proc. ogólnej sprzedaży). Kluczowa w tym segmencie była współpraca z hutnictwem krajowym. Wartość dodaną do sprzedaży wniosło też wznowienie działalności przez Hutę Częstochowa.

Sprzedaż do sektora hutnictwa metali nieżelaznych wyniosła w minionym kwartale 18,6 mln zł. Jest to efekt m.in. współpracy z głównym producentem miedzi w kraju oraz realizacji dostaw do pozostałych producentów metali nieżelaznych.

Sprzedaż do pozostałych grup odbiorców Spółki była niższa od uzyskanej w I kwartale 2020 roku, z uwagi na przesunięcia kilku podstawowych realizacji, zwłaszcza w sektorze odlewnictwa.

W dniu 11 maja 2021 r. ZM „ROPCZYCE” wypłaciły rekordową dywidendę z zysku za 2020 r. w wysokości 1,60 zł na akcję.

Zobacz inne aktualności