NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

TORPOL S.A. przeprowadzi modernizację sortowni grubej koksu w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria S.A.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na trzeci etap modernizacji sortowni grubej koksu przedstawiciele Inwestora – Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. oraz wykonawcy – TORPOL S.A. podpisali w dniu dzisiejszym umowę na wykonanie prac budowlano– montażowych w systemie „pod klucz”.

 

Modernizacja obiektu sortowni grubej koksu obejmować będzie demontaż istniejących, wyeksploatowanych urządzeń oraz wyburzenie istniejącej hali, na miejscu której wybudowany zostanie nowy obiekt wyposażony w nowoczesne przesiewacze i taśmociągi oraz zespół urządzeń elektroautomatyki i fotooptyki. Po zakończeniu modernizacji sortowni klasyfikacja koksu składać się będzie z 4 ciągów wyposażonych w przesiewacze o dużej wydajności i skuteczności przesiewania. Zsuwnie wyłożone będą materiałem trudnościeralnym, a napędy ich klap sterowane będą siłownikami hydraulicznymi. W budynku zabudowana zostanie również instalacja odpylania podajników, przesiewaczy i przesypów, a dla potrzeb służb remontowych powstanie nowa suwnica o udźwigu 8 Mg z dwoma wciągnikami elektrycznymi. Odpowiednie oświetlenie obiektu pozwoli na łatwą i bezpieczną komunikację oraz obsługę urządzeń. W ramach modernizacji sortowni przebudowie zostanie poddane również istniejące torowisko służące do transportu koksu.

 

- Pozyskanie i realizacja projektu modernizacji sortowni koksu dla WZK Victoria S.A. jest kolejnym krokiem ku stopniowej dywersyfikacji działalności naszej Spółki – skomentował Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A. – Odpowiedzialny za jego realizację Pion Budownictwa Ogólnego posiada odpowiednie doświadczenie i kompetencje w prowadzeniu wielobranżowych projektów budownictwa kubaturowego, których przykładem jest chociażby zaprojektowanie oraz wybudowanie intermodalnego dworca Łódź Fabryczna.

 

Projekt o wartości 44,27 mln zł netto realizowany będzie w oparciu o technologie BIM (ang. Building Information Modeling), czyli modelowania informacji o budynku, która umożliwia m.in. ciągły i stały dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramie oraz znacząco ułatwia pracę wszystkim jego uczestnikom. Roboty budowlane prowadzone będą przy zachowaniu ciągłości produkcji w WZK Victoria S.A., a modernizacja budynku nie zmieni warunków oddziaływania sortowni na środowisko. Termin zakończenia prac ustalony został na koniec marca 2023 r.

notowania TORPOL:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu TORPOL na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności