NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Biomed Lublin ma pełne finansowanie na realizację kluczowego projektu

Lubelska spółka biotechnologiczna pozyskała ponad 21 mln zł, będących niezbędnym wkładem własnym do utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Zarząd Biomed Lublin S.A. podjął uchwałę, w ramach której wyemitowanych zostało 1 734 798 akcji nowej emisji w wykonaniu umowy inwestycyjnej z  Ipopema Securities SA, po cenie 12,33 zł za walor. Tym samym Biomed finalizuje proces pozyskania kapitału w formie equity na projekt, którego celem jest doskonalenie technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej.

- To bez wątpienia sukces Spółki. Biomed zgromadził środki potrzebne do realizacji fundamentalnej inwestycji, a średnia cena uzyskana przy sprzedaży, a tym samym cena emisyjna to 12,33 zł za akcję – podkreśla Jakub Winkler, członek zarządu Biomed Lublin S.A. ds. organizacyjnoprawnych.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym będą rozwijane sztandarowe produkty Biomedu: szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 oraz lek Onko BCG. W październiku 2020 r. Biomed Lublin poinformował o otrzymaniu od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, stanowiącej 60% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, tj.: 29,2 mln zł netto.

Rozwój produktów BCG, zarówno szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 jak i Onko BCG to jeden z filarów rozwoju Biomedu Lublin. - Realizacja projektu CBR przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jesteśmy na finiszu przetargu dotyczącego części budowlanej i instalacyjnej. Naszym zamiarem jest uruchomienie inwestycji w tym zakresie jeszcze w I półroczu 2021 roku. Jednocześnie jesteśmy w trakcie przetargu związanego z częścią technologiczną projektu. Liczymy, że na przełomie 2023 i 2024 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie już pracować. Inwestycja pozwoli na udoskonalenie flagowych produktów Biomedu, a także będzie miała przełożenie na innowacyjność oraz zyski. To niepowtarzalna szansa aby wprowadzić na rynek bardzo skuteczne i bezpieczne leki najnowszej generacji, na które popyt w tej chwili znacząco przekracza nasze moce produkcyjne. Biomed jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie producentów szczepionki przeciwgruźliczej BCG. To produkt deficytowy i poszukiwany, podobnie jak np. nasz lek na raka pęcherza Onko BCG – podkreśla Artur Bielawski, członek zarządu ds. technologii i produkcji Biomed Lublin S.A.

Biomed zamierza zrealizować dwa projekty inwestycyjne  - oprócz CBR, o którym mowa powyżej, Spółka planuje budowę zakładu produkcyjnego dla produktów BCG, biorąc pod uwagę istotny globalny popyt na lek na raka pęcherza moczowego ONKO BCG. W najbliższych dniach rozpoczną się prace nad przygotowaniem projektu budowlanego dla tej inwestycji, a w dalszym kroku nastąpi wybór wykonawcy prac budowlanych. Prace nad optymalizacją struktury finansowania dla tej inwestycji jeszcze trwają.

Pomimo możliwości zaoferowania lepszych cen niż konkurenci, Spółka nie jest w stanie istotnie zwiększać swojego udziału w rynku globalnym ze względu na brak możliwości dalszego zwiększania mocy produkcyjnych w oparciu o obecną infrastrukturę produkcyjną. Stąd inwestycje, których celem jest z jednej strony rozwój produktów BCG a z drugiej istotne zwiększenie ich dostępności poprzez skokowy wzrost mocy produkcyjnych.

Priorytetem Spółki jest zoptymalizowanie struktury finansowej ww. projektów strategicznych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najwyższej wartości akcji. Na początku kwietnia Biomed poinformował o zmianie dotychczasowej struktury finansowania swoich projektów, tzn. zamiany pożyczek na kapitał. W tym celu Spółka zawarła umowy: inwestycyjną i o oferowanie z Ipopemą Securities. Biomed zobowiązał się do emisji do 3 mln akcji zwykłych na okaziciela w ramach kapitału docelowego, Ipopema natomiast – do objęcia tych akcji. Na mocy porozumienia Ipopema ma prawo wskazać inny podmiot, który obejmie nową emisję akcji.

Zobacz inne aktualności