NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Vistal Gdynia skutecznie odbudowuje wiarygodność. Spółka istotnie zwiększyła sprzedaż i potwierdziła możliwości operacyjne

W 2020 r. czołowy polski producent wielkogabarytowych konstrukcji stalowych wypracował 60,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. To 67,3 proc. więcej niż rok wcześniej. EBITDA Spółki ukształtowała się na poziomie 5,7 mln zł (wzrost 123,6 proc. r/r). Kluczowy wpływ na osiągnięte wyniki miała realizacja kontraktów w Skandynawii oraz na Litwie. W minionym okresie Vistal Gdynia rzetelnie wykonywał przyjęty układ, terminowo regulując raty układowe.

Na poziomie skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia wypracowała 92,7 mln zł (wzrost o 41,6 proc. r/r) przychodów, zysk operacyjny wyniósł 0,5 mln zł (-24 proc. r/r), natomiast zysk brutto na sprzedaży 8,3 mln zł (wzrost o 124,4 proc. r/r). W ubiegłym GK Vistal Gdynia wykazała 21,3 mln zł skonsolidowanej straty netto oraz 13,2 mln zł straty  jednostkowej. Straty te są wynikiem wysokich kosztów: finansowych oraz układu z wierzycielami.

- Vistal Gdynia ma za sobą okres ze wszech miar wyjątkowy. Rok 2020 był nie tylko pierwszym pełnym rokiem działalności po prawomocnym zatwierdzeniu układu z wierzycielami, ale też czasem turbulencji wywołanych pandemią COVID-19. W minionych miesiącach przyszło nam się mierzyć m.in. z utrudnieniami i wzrostem kosztów produkcji, będących efektem wprowadzania nowych reżimów sanitarnych czy zamrażania gospodarki, a także opóźnieniami w rozstrzygnięciach zamówień związanymi z administracyjnym spowolnieniem procesów przetargowych, szczególnie na rynkach zagranicznych - co znacznie wpłynęło na budowę portfela zamówień. Mimo tych bezsprzecznie wymagających warunków do prowadzenia biznesu Spółka wykonywała postanowienia przyjętego układu, dokonując terminowych spłat wierzytelności, a także znacząco zwiększyła skalę działalności, czego dowodem był istotny wzrost sprzedaży – podkreśla Ryszard Matyka, prezes Vistal Gdynia S.A.

Vistal Gdynia z optymizmem patrzy w 2021 r. i liczy, że będzie sukcesywnie zwiększać skalę prowadzonej działalności, generując środki finansowe wystarczające zarówno do obsługi zobowiązań układowych jak i z korzyścią dla wzrostu wartości Spółki. – Już teraz dostrzegamy rosnącą liczbę przetargów i postępowań ofertowych w kraju i za granicą. Napływają ogromne środki na inwestycje w infrastrukturę i myślę, że udział tej gałęzi gospodarki znacznie wzrośnie w bieżącym roku. Swoich szans upatrujemy w dynamicznie rozwijającym się w Polsce segmencie budowy morskich farm wiatrowych - analizujemy możliwości uczestnictwa w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Mamy niezbędne kwalifikacje, by skutecznie uczestniczyć w postępowaniach przetargowych zarówno w Polsce jak i za granicą – wskazuje prezes Ryszard Matyka.

W spółkach zależnych Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji i Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji trwają obecnie postępowania sanacyjne. Zarząd Spółki liczy, że w tym roku uda się je sfinalizować przez zatwierdzenie układów w obu podmiotach.

Zobacz inne aktualności