NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. skutecznie zrealizowały strategię w roku pandemii

W 2020 roku Grupa Kapitałowa producenta materiałów ogniotrwałych odnotowała 27,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 27,4 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. wyniósł 33,0 mln zł wobec 34,6 mln zł w 2019 roku, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły w ubiegłym roku wartość 297,7 mln zł wobec 329,2 mln zł wypracowanych rok wcześniej. W 2020 roku Spółka skutecznie zrealizowała strategię wielowymiarowej dywersyfikacji oraz program redukcji kosztów, co miało pozytywny wpływ na wzrost marży.

- Rok 2020 był okresem bezprecedensowym w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych funkcjonowania wiodących segmentów przemysłu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Następujące po sobie fale ataku pandemii wirusa COVID-19 bezpośrednio znajdowały odzwierciedlenie w kolejnych restrykcjach masowo wprowadzanych przez rządy większości krajów. Bez podziału na kontynenty wpływ COVID-19 w większości przypadków negatywnie kształtował warunki funkcjonowania poszczególnych branż i skupionych w ich ramach podmiotów gospodarczych. W tych okolicznościach receptą na sprawne funkcjonowanie stało się elastyczne podejście oraz zdolność adaptacji do zmieniających się warunków prowadzonej działalności. Porównywalny poziom wypracowanych przychodów oraz wzrost rentowności netto względem 2019 roku są najlepszych dowodem na skuteczność realizowanego modelu biznesowego  – wyjaśnia Józef Siwiec, prezes ZM „ROPCZYCE”S.A.

Podobnie jak w okresach poprzednich, czołowym konsumentem ceramicznych wyrobów ogniotrwałych wytwarzanych przez Spółkę pozostaje hutnictwo żelaza i stali ze sprzedażą na poziomie 137,4 mln zł. (47,5 proc. udziału w sprzedaży podstawowej). Pomimo obiektywnych ograniczeń, będących konsekwencją pandemii, poszerzono portfolio odbiorców o podmioty zlokalizowane m.in. na Bliskim Wschodzie (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Europie Zachodniej (głównie Francja oraz kraje Beneluksu).

Miniony rok został zamknięty pozytywnymi wynikami uzyskanymi na bazie współpracy z hutnictwem metali nieżelaznych. Na przestrzeni 12 miesięcy Spółka zrealizowała sprzedaż na poziomie 74,1 mln zł, co stanowi ponad 25 procent udziału w sprzedaży podstawowej. Sprzedaż na rzecz przemysłu cementowo-wapienniczego wyniosła 56,2 mln (ok 20 proc. udziału), natomiast dla odlewnictwa i hutnictwa szkła ukształtowała się na poziomie 15,1 mln zł (nieco ponad 5 proc. udziału).

- W 2020 roku Spółka zrealizowała strategiczne zadania pozwalające utrzymać krzywą rozwoju, a rosnący poziom zamówień pozyskanych w drugiej połowie roku daje podstawy do umiarkowanego optymizmu w kontekście wciąż niejasnego rozwoju pandemii i jej wpływu na sytuację makroekonomiczną na świecie. Przypomnę, że działalność naszej Spółki zdywersyfikowana inżynieringowo, geograficznie, branżowo i produktowo pozwala na stabilizację funkcjonowania, co szczególnie jest istotne w sytuacji zagrożeń związanych z pandemią – zauważa prezes Józef Siwiec

Zobacz inne aktualności