NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Rekordowy kwartał i rok VIGO System

Producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych ustanowił kolejne rekordy sprzedaży. VIGO System w IV kwartale 2020 r. zwiększył sprzedaż o 30%, do rekordowych 14,4 mln zł. Giełdowa spółka zakończyła cały miniony rok z 25% wzrostem sprzedaży, do 53,6 mln zł. To najlepszy wynik w ponad 30-letniej historii VIGO System. Na wzrost sprzedaży złożyły się zarówno wyższe zamówienia od kluczowych klientów, jak również poszerzenie grona odbiorców produktów VIGO System.

- 2020 rok, zdecydowanie udany m.in. pod względem sprzedażowych rezultatów, zakończyliśmy mocnym akcentem, wypracowując rekordowy kwartalny wynik. Biorąc pod uwagę niesprzyjające warunki zewnętrzne związane z pandemią, osiągnięte wyniki są dla nas tym bardziej satysfakcjonujące. W minionym, wyjątkowym roku pozytywnie zdaliśmy test efektywności naszego modelu biznesowego oraz sprawności organizacyjnej, terminowo realizując zamówienia, skutecznie realizując działania marketingowe i promocyjne w nowych warunkach, równocześnie dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz kontrahentów. W 2021 r. wkraczamy z mocnymi fundamentami biznesowymi i finansowymi oraz niebagatelnym potencjałem dalszych dynamicznych wzrostów skali naszej działalności – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO System.

Największym odbiorcą VIGO System, zarówno w IV kwartale jak i w całym 2020 r. był przemysł. Sprzedaż detektorów oraz sensorów podczerwieni dla aplikacji przemysłowych wzrosła w ostatnim kwartale minionego roku o 15%, do 5,5 mln zł, odpowiadając za blisko 38% całkowitych przychodów spółki w tym okresie (udział w przychodach za cały 2020 r. wyniósł 44%).

Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale były firmy z branży zbrojeniowej, z francuskim Safran Aerotechnics na czele. Segment ten odpowiadał za blisko 34% przychodów firmy w IV kw. 2020 r. i jedną czwartą ubiegłorocznych obrotów VIGO System. Realizacja zamówień od francuskiego oraz innych europejskich koncernów pozwoliła zwiększyć przychody segmentu o 23% w ostatnim kwartale 2020 r. i aż o 67% na przestrzeni całego minionego roku.

W IV kwartale ub. r. trzecią pozycję rankingu sprzedażowego VIGO System zajął sektor naukowy, który zakończył okres z 187% wzrostem, do ponad 2 mln zł przychodów. W skali całego roku na najniższym miejscu sprzedażowego podium uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wzrosły w 2020 r. o 6%, do 6,2 mln zł.

Na wzrost przychodów Grupy w minionym kwartale oraz całym 2020 roku złożył się również rozwój nowego obszaru biznesowego VIGO System – produkcji warstw epitaksjalnych. Przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych, wykorzystywanych w szerokim spektrum urządzeń fotonicznych, wyniosły z IV kw. 0,5 mln zł, a w całym 2020 r. – 1,8 mln zł. – Wybuch pandemii i będące jej konsekwencją utrudnienia dla prowadzenia działań sprzedażowych sprawiły, że ekspansja na nowe rynki nie przebiega tak szybko jak byśmy sobie tego życzyli. Niemniej w 2020 r. udało nam się osiągnąć kilka spektakularnych sukcesów technologicznych, jak choćby opracowanie pierwszego polskiego lasera typu VCSEL, a także zdobyć szereg ważnych klientów z tego rynku. 2020 r. był dla nas okresem optymalizacji procesów produkcyjnych, jak również pierwszym etapem budowy sieci sprzedaży oraz promocji naszych produktów. Niezmiennie oceniamy, iż w skali całego 2021 r. segment warstw półprzewodnikowych będzie miał istotny wpływ na wyniki spółki – komentuje Adam Piotrowski.

notowania VIGO System:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu VIGO System na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności