NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Rekordowe wyniki Grupy TORPOL

Według wstępnych wyników finansowych Grupa TORPOL, jeden z wiodących podmiotów na rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce, osiągnął w 2020 roku historycznie rekordowe zyski. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł niemal
100 mln zł (+33 proc. r/r), a zysk netto 48,6 mln zł (+64 proc. r/r). Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły wartość prawie 1,4 mld zł (-13 proc. r/r).

Portfel zamówień Grupy na koniec 2020 roku wynosił ponad 1,6 mld zł netto a jego średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wynosi prawie 7,2 proc. Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa (ok. 405 mln zł na koniec ub.r.).

Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych wyników, które osiągneliśmy dzięki wieloletniej, konsekwentnej i pełnej zaangażowania pracy wszystkich pracowników w ubiegłym roku, w którym skala trudności
i wyzwań, z jakimi przyszło nam się zmierzyć, była niespotykana. W takich okolicznościach TORPOL zakończył i rozliczył większość trudnych kontraktów pozyskanych w 2016 i 2017 roku z wyższą rentownością niż pierwotnie planowana. Ponadto coraz większy wpływ na osiągnięte wyniki miał rosnący udział kontraktów charakteryzujących się wyższą niż średnia marżą brutto na sprzedaży. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że te bardzo dobre wyniki finansowe na każdym poziomie rachunku zysków wspierają wygenerowane wysokie, dodatnie przepływy z dz. operacyjnej, z rekordowym poziomem gotówki na rachunkach bankowych – powyżej 400 mln zł.

Dotychczas Grupa Torpol nie odczuła w istotny sposób trudności związanych z pandemią. Jest to zasługa nie tylko szybkiej reakcji na bieżące wydarzenia w kraju i wdrożenia odpowiednich regulacji wewnętrznych w biurach i na budowach Grupy, ale przede wszystkim profesjonalnej postawie naszych pracowników, którzy zachowują się odpowiedzialnie i przestrzegają obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Ponadto szybko wypracowaliśmy wspólnie z zamawiającym, inżynierami kontraktów, podwykonawcami
i dostawcami nowe zasady współpracy, dzięki którym mimo obowiązującej w dalszym ciągu trudnej sytuacji na rynku związanej z pandemią koronawirusa, zachowaliśmy ciągłość operacyjną na wszystkich kontraktach, wysoką jakość realizacji prac budowlanych, a także ciągłość i terminowość dostaw większości materiałów i surowców.

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, rok 2021 powinien być dla Grupy Torpol porównywalny do 2020 roku, gdyż wynika to wprost z realizacji posiadanego portfela zleceń. Aktualnie skupiamy się na płynnej
i terminowej realizacji prac budowlanych
przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa
w warunkach reżimu sanitarnego i utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności prowadzonych kontraktów, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w ogłaszanych postepowaniach przetargowych na rynku modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej, dworców, ale również w sektorze tramwajowym i obiektów inżynieryjnych. Jesteśmy dzisiaj bardzo dobrze przygotowani do realizacji dużych, trudnych, wielobranżowych nowych projektów i czekamy na ich wypuszczenie przez zamawiających na rynek na przełomie II i III kwartału br. Jest to potrzebne nie tylko Torpolowi, ale też całemu rynkowi wykonawców oraz dostawców. Posiadamy zaangażowaną, młodą, ale już doświadczoną i bardzo dobrze przygotowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, skuteczne i kompetentne obszary wsparcia organizacyjno-finansowo-prawnego, jedno z najlepiej wyposażonych w maszyny wysokospecjalistyczne zaplecze techniczne, bardzo stabilną sytuację finansową oraz sprawdzonych, współpracujących od wielu lat podwykonawców
i dostawców, co gwarantuje sprawną, jakościowo dobrą i terminową realizację prac
– mówi Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

Konsekwentnie rozwijana jest także działalność spółki Torpol Oil&Gas, która posiada unikatowe kompetencje w zakresie projektowania i realizacji technologicznych, wysoce innowacyjnych systemów
i urządzeń dla obszarów przetwórstwa oraz wydobycia ropy i gazu, jak również przemysłu chemicznego. Firma posiada rekordowy portfel zleceń i trzeci rok z rzędu wygenerowała najwyższe przychody oraz wynik finansowy
– zaznacza Grzegorz Grabowski Prezes TORPOL S.A.

TORPOL S.A. według wstępnych wyników finansowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie prawie 1,3 mld zł (-16% r/r). Wygenerowany zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 93,3 mln zł (+33% r/r), a zysk netto 47 mln zł. Spółka planuje publikację raportu rocznego 12 marca br..

Zobacz inne aktualności