NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Aplisens potwierdza stabilność biznesu w roku pandemii

W 2020 roku producent aparatury kontrolo-pomiarowej wypracował 108,0 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to drugi w historii wynik sprzedaży odnotowany przez Grupę Aplisens. Skonsolidowany EBIT oraz zysk netto wyniosły w ubiegłym roku odpowiednio 17,4 mln zł (0 proc. r/r) oraz 14,9 mln zł ( 0,9 proc. r/r). Sytuacja finansowa Grupy, pomimo perturbacji związanych z pandemią COVID-19, jest bezpieczna. Stan środków finansowych i ich ekwiwalentów wzrósł (38,5 proc. r/r) do kwoty 12,5 mln zł.

W minionym roku największy udział w strukturze przychodów GK Aplisens miał rynek krajowy, gdzie sprzedaż wyniosła 39,2 mln zł (-4,4 proc. r/r). Przychody z rynku dawnej WNP osiągnęły wartość 38,5 mln zł (- 13,3 proc. r/r), natomiast Unii Europejskiej 23,9 mln zł (-9,5 r/r).

- Rok 2020 był okresem wyjątkowym. Pandemia koronawirusa, mająca globalny charakter, wyznaczyła nowe reguły zarówno dla życia społecznego, jak i gospodarczego. Poddała również niełatwej próbie naszą firmę, z której wyszliśmy obronną ręką. Zdywersyfikowany biznes Grupy Aplisens wsparty przez konkurencyjne portfolio produktowe, wypracowane relacje handlowe w kraju oraz na głównych rynkach eksportowych pozwoliły prowadzić stabilną działalność i wypracować solidne wyniki finansowe. Mimo obiektywnie bezprecedensowych warunków Grupa Aplisens odnotowała zbliżony poziom przychodów, względem rekordowego 2019 roku, utrzymując poziom rentowności brutto sprzedaży. To argumenty potwierdzające dojrzałość i efektywność naszej organizacji oraz jej zdolność do sprawnego dostosowywania się do zmieniających się w błyskawicznym tempie realiów rynkowych – podkreśla Adam Żurawski, prezes Aplisens S.A.

Zarząd Spółki, mimo trwającej pandemii COVID 19, nie planuje obecnie modyfikacji przyjętej strategii i ocenia, że jej realizacja jest możliwa w 2022 r. Główne cele finansowe na lata 2020-22 to: wzrost przychodów do ok. 142,5 mln zł i EBITDA do około 32 mln zł w 2022 roku. Strategia zakłada również realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens SA oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych.
– Mimo że mijające miesiące upłynęły pod znakiem ogromnej zmienności nie zamierzamy działać ad hoc. Mamy określony model biznesowy i chcemy podążać w wytyczonym kierunku. W I półroczu 2020 r. powinniśmy uzyskać certyfikaty dla przetworników ciśnienia na rynkach USA i Kanady. Ograniczone możliwości podróżowania, a co za tym idzie promocji produktów, nakazują zachować ostrożność co do tegorocznych wyników na tamtejszych rynkach. Na wyraźne wzrosty liczymy dopiero w przyszłym roku. Niewykluczone, że w większym wymiarze będziemy obecni na innych rynkach, między innymi na Bliskim Wschodzie, gdzie w niektórych branżach wymagane są wspomniane certyfikaty. Jestem umiarkowanym optymistą w kontekście odbudowy sprzedaży na rynkach UE, choć to kwestia drugiego półrocza 2020. Zarząd z uwagą obserwuje sytuację na rynkach WNP, szczególnie Białorusi. Odrobienie ubiegłorocznych strat będzie jednak dla nas dużym wyzwaniem – mówi prezes Adam Żurawski.

6 sierpnia 2020 r. Aplisens dziewiąty rok z rzędu wypłacił dywidendę. W ubiegłym roku z tego tytułu do akcjonariuszy trafiło blisko 3 mln zł (0,25 zł/akcję). Od 2012 r. dywidenda mieściła się w przedziale 0,25-0,35 zł.

Zobacz inne aktualności