NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o połączeniu ze spółką zależną

Połączenie ma na celu efektowniejsze wykorzystanie potencjału obu firm. Mawilux specjalizuje się w inwestycjach lotniskowych związanych z budową, modernizacją i konserwacją działających tam systemów. Według danych sporządzonych na potrzeby połączenia, w okresie styczeń-listopad 2017 r. przychody spółki zbliżyły się do 37 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 32 tys. zł. Z kolei jednostkowe dane Elektrotimu za trzy kwartały 2017 roku to blisko 99 mln zł przychodów i prawie 7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży.

Grupa Elektrotim zasygnalizowała w raporcie finansowym za III kwartał ubiegłego roku powrót na ścieżkę wzrostów. W tym okresie przychody rosły w tempie dwucyfrowym, a zyski z trzycyfrową dynamiką, odwracając negatywne tendencje. Wcześniej przez kilka kwartałów grupa zmagała się ze spadkiem przychodów i zysków. Cykle koniunkturalne w branży, w której działa Elektrotim trwają od 8 do 12 kwartałów. Zarząd spółki spodziewa się, że w ciągu najbliższych kwartałów wynik operacyjny będzie rósł. Narastająco po trzech kwartałach 2017 roku przychody grupy zbliżyły się do 184 mln zł (+14%). Zysk brutto na sprzedaży wzrósł z 10 mln zł do 14,9 mln zł.

Źródło: Akcjonariat.pl

notowania Elektrotim:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Elektrotim na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności